Je gebruikt een verouderde web browser. Voor een snellere, veiligere ervaring, upgrade deze vandaag gratis.

Privacyverklaring

opdrilmetkiko.be - deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 31 december 2021


Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van “Op dril met Kiko” (hierna “wij”, “ons” genoemd). Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).


PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Wij verzamelen gegevens om efficiënt te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze producten en diensten te kunnen bieden. U geeft een aantal van deze gegevens (optioneel) rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u meer info aanvraagt via de website, wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief of een product besteld via de website.

Gegevens die wij (mogelijks) verzamelen via de website:

  • Naam en voornaam
  • Adresgegevens
  • Email
  • TelefoonnummerWAARVOOR GEBRUIKEN WIJ DEZE PERSOONSGEGEVENS?

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt om uw aankopen correct af te handelen. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden via bvb. onze nieuwsbrief met promotiemateriaal of mededelingen met betrekking tot de reeks “Op dril met Kiko de krokodil”.

U kunt op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder e-mailbericht of op eenvoudig door contact op te nemen.EEN OVERZICHT VAN ONZE VERWERKINGSACTIVITEITEN

Onze verwerkingsactiviteiten:

  • Nieuwsbrief uitsturen
  • Afhandelen van je aankopen via de website
  • Klachten afhandelenHOE LANG HOUDEN WIJ PERSOONSGEGEVENS BIJ?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet.OVERDRACHT VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen.VEILIGHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving.UW RECHTEN

Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.


Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.


Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.


Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.


Recht van intrekking van de toestemming

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om deze toestemming in te trekken.


Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be.WIJZIGINGEN

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en onze diensten. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren.

Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de "laatste update" van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij dit op onze homepage vermelden. Niettegenstaande raden wij u aan om onze privacyverklaring periodiek door te lezen.VRAGEN EN FEEDBACK

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Vind je Kiko en Odette leuk?
Deel gerust!